Talathi Seletion List : जिल्हानिहाय तलाठी पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी जाहीर !

Talathi Seletion List

Talathi Seletion List : सप्टेंबर ते ऑक्टोंबर 2023 दरम्यान झालेल्या तलाठी परीक्षेची गुणवत्तायादी यापुर्वीच महाभुमी पोर्टलवर जाहीर करण्यात आलेली होती . आता महाराष्ट्र राज्य शासनांच्या महसूल विभागांकडून जिल्हानिहाय निवड यादी व प्रतिक्षा यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे . यामुळे ज्यांचे गुण अधिक आलेले होते , अशा विद्यार्थ्यांना आता तलाठी पदावर नियुक्ती देणेकरीता निवड यादी जाहीर … Read more